Детали

Прку националниот парк Галичица стигнуваме до Преспанско езеро и правиме кратка пауза во селото Стење. Со бродче се упатуваме кон ненаселениот остров Голем Град. Овој остров се наоѓа на неколку стотини метри од границата со Албанија. Островот е познат и под името Змиски остров или Остров на пеликаните. Пеликаните ги има во изобилство. Понекогаш се забележуваат во големи групи. На островот постојат остатоци од стари цивилизации. Посетата на островот ќе ве натера да се почувствувате како Робинзо Крусо. Ручекот е предходно припремен и спакуван и се руча во природа.